Zoho Premium Partner Německo
Německo | Rakousko | Česká republika
 

Zoho pro poskytovatele finančních služeb

Zejména ve světě bankovnictví a financí je nezbytné mít neustále nejnovější informace, vyhodnocovat je a trvale dokumentovat. Kterým potenciálním zákazníkům můžeme investice navrhnout a o jaké investice by měli zájem? Kdo investuje spíše do akcií, kdo do komodit a kdo upřednostňuje dlouhodobé investice?

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Reports - Vám nabízíme řešení šité na míru pro finanční sektor. 

Zoho pro automobilový průmysl

Jako dodavatel v oblasti automobilového průmyslu máte zcela zvláštní požadavky na systém řízení vztahů se zákazníky. Je jedno, zda vyrábíte malé počty kusů nebo velké série. S naším individuálně přizpůsobeným řešením můžete svůj celý prodejní proces uspořádat a znázornit jasně a přehledně. Náš systém samozřejmě splňuje i všechny požadované standardy kvality.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator, Zoho Projects, Zoho Docs a Zoho Reports - Vám nabízíme řešení šité na míru pro automobilový průmysl.


 

Zoho pro strojírenství


Vyrábíte strojní součásti, kompletní stroje, zařízení nebo i speciální stroje? U těchto výrobků se většinou jedná o investiční majetek s dlouhým prodejním cyklem. Vaši zákazníci mají zcela speciální požadavky a standardní řešení existuje jen v ojedinělých případech.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Projects - Vám nabízíme řešení šité na míru pro strojírenství. 

Zoho pro personální agentury

Zprostředkovatelé práce a personální agentury vždy stojí před velkou výzvou. Na jedné straně musejí vyhovět zákazníkům a kandidátům, kteří mají na novou pracovní pozici zcela specifické požadavky, na straně druhé musejí zařadit a vyhodnotit příslušné uchazeče a přiřadit je ke správným pozicím.

Na bázi modulu Zoho Recruit - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Recruit - Vám nabízíme řešení šité na míru nejen pro personální agentury, ale i pro personální oddělení středně velkých firem. Toto řešení kompletně zobrazí Vaše procesy a jeho používání je velmi jednoduché.

 

Zoho pro lékařskou techniku


V lékařské technice existuje celá řada požadavků: Vysoké nároky na kvalitu, přesná výroba a sledovatelnost šarží - to jsou jen některé z nich. Speciálně pro výrobu lékařského příslušenství Vám nabízíme individuální software CRM.

Na bázi modulů Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Docs a Zoho Reports Vám nabízíme individuální řešení přizpůsobené potřebám lékařské techniky. 

Zoho maloobchod


Naše řešení pro maloobchod se od ostatních řešení výrazně liší - je zaměřené na obchod s konečnými zákazníky. Zvláštní výzvu představuje zejména velké množství kontaktů a dat.

Avšak ne pro systém Zoho: Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s moduly Zoho Campaings, Zoho Subscriptions a Zoho Creator - Vám nabízíme řešení šité na míru pro maloobchod. Je přitom zcela jedno, zda řídíte jednotlivou pobočku nebo celý firemní řetězec - se systémem Zoho se můžete soustředit pouze na Váš obchod, zatímco my se postaráme o zbytek.


 

Zoho pro průmysl zpracovávající plasty

Plasty lze vyrábět a zpracovávat různým způsobem. Integrovat všechny možnosti a každou jednotlivou variantu výrobku do jednoho systému může být velmi obtížné. V jednom systému CRM není snadné zobrazit ani velký počet různých druhů plastů. Obchod s plasty a plastovými výrobky tak představuje zcela zvláštní výzvu.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Projects - Vám nabízíme řešení šité na míru pro zpracování plastů.


 

Zoho pro kovozpracující průmysl

Firmy zabývající se zpracováním kovů musejí pokrýt široké spektrum požadavků zákazníků. Malé individuální série mohou s ohledem na počet kusů vynášet stejně vysoké zisky jako velké série. Kromě toho existuje celá řada možností obrábění a zpracování kovů.

Niklování, chromování, eloxování, odstraňování otřepů - to všechno jsou procesy, které standardní systém CRM nemusí nutně nabízet v požadované šíři.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Projects - Vám nabízíme řešení šité na míru pro zpracování kovů.


 

Zoho pro realitní makléře


Realitní makléři vždy stojí před zcela zvláštní výzvou. Musejí totiž vyhovět 2 stranám současně.

Na jedné straně stojí kupci, kteří mají na objekty určité požadavky, a na druhé prodejci, kteří vždy chtějí dosáhnout co nejvyšší kupní ceny. K tomu se často přidají témata, jako jsou rekonstrukce, sanace nebo pronájem.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Reports - Vám nabízíme řešení šité na míru pro realitní m akléře.


 

Zoho pro call centra


Jak v aktivních, tak i v pasivních call centrech platí zcela zvláštní požadavky. Vše se zde točí kolem kontaktu se zákazníky. Shromažďování a poskytování údajů o zákaznících tak představuje nejvyšší prioritu.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator / Zoho Support - Vám nabízíme řešení šité na míru. Jak aktivním telemarketingovým centrům, tak i centrům podpory nabízíme optimální řešení přesně přizpůsobené Vašim procesům.

 

Zoho pro poskytovatele služeb

Poskytovatelé služeb mají na systém CRM zvláštní požadavky, protože často prodávají různé služby za různé ceny v různých regionech - a podle okolností i v závislosti na sezoně.

Poskytovatelé služeb také často spolupracují v týmu.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s individuálním přizpůsobením pomocí modulů Zoho Creator a Zoho Projects - Vám nabízíme řešení šité na míru, a to i pro Vámi nabízené služby.

 

Zoho komunikace


Působíte v oblasti telekomunikací? Pak stojíte hned před 2 výzvami:

Za prvé: prodáváte hardware - a za druhé: prodáváte služby jako předplatné. Nabízíte svým zákazníkům kromě toho i technickou podporu a servis?

Pak je Zoho přesně tím správným softwarem pro Vás.

Na bázi modulu Zoho CRM - v kombinaci s moduly Zoho Creator, Zoho Support a Zoho Subscriptions - Vám nabízíme individuální řešení speciálně pro oblast telekomunikací.